Aşağıdaki belgeler Tek A4 kağıdına arkalı önlü bastırılarak formun her iki yüzü doldurulur.Firma yetkilisine imza ve kaşeden
sonra bana imzalatılır ve öğrenci işlerine teslim edilir (2 Adet Fotograf ) ve Staj uygulamasının sonuçlarının yazılacağı Staj defteri ve diğer evraklanır teslim alınır.
Sayfa1, Sayfa2

* Staj defteri günlük olarak doldurulur ve her sayfası sizin ve firma tarafından imzalanıp kaşelenir.
* Firmanın sizin hakkınızdaki görüşünü gösteren kağıt firma yetkilisine imzalatıp kaşelenir ve kapalı  zarfa konur.

Yukardaki staj defteri ve görüş bildiren kağıt danışmanın belirleyeceği tarihten önce teslim edilir.
(Staj ders haline geldiği için genelde dönem başında dersler başladığı zamandır, eski öğrencilerin durumu farklıdır)

*Sizin için günlük çizelge tutulan evrakı imzalı ve kaşeli şekilde her ayın sonunda,aylık bazda MYO fax çekmeniz gerekir.
(Fax:0382 215 31 51 Güncel Fax İçin http://myo.aksaray.edu.tr/)